Speaker 1

Michal Prielomek

Právnik - PRIELOMEK & PARTNERS

Som advokát a majiteľ advokátskej kancelárie, ktorá kladie dôraz na inovatívne riešenia pre klientov. Mám vyše 10 ročnú prax v advokácii najmä v oblasti poskytovania právnych služieb pre podnikateľov. Právne služby poskytujeme najmä pre start-upy a investorov, IT a iné technologické spoločnosti, vývojárov a mladých podnikateľov. Právne služby poskytujeme najmä v nasledovných oblastiach: Duševné vlastníctvo (autorské práva, ochranné známky, licencie a pod.) Start- upy a investície (zakladanie spoločností, právne zastrešenie vstupu investorov a exitu a pod.) IT právo, technológie, gaming (zmluvy o vývoji a predaji softvéru, zmluvy s programátormi a IT pracovníkmi, NDA, licencie a pod.) M&A transakcie a obchodné právo (fúzie a akvizície, príprava obchodných zmlúv, obchodné podmienky a pod.) FinTech a kryptomeny (zastupovanie pred NBS, analýza legislatívy - AML, Nariadenie EÚ - MiCA a pod.) Pracovné právo a GDPR (analýza stavu spracovania osobných údajov, príprava GDPR dokumentácie, odporúčania a konzultácie)Talk name:

Duševné vlastníctvo a možnosti podnikania v oblasti Gamingu

Talk description:

Budem rozprávať najmä o duševnom vlastníctve v oblasti Gamingu a tom aké sú možnosti podnikania v tejto oblasti. Rád ale odpoviem aj na iné otázky.